O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

       Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 25. travnja 2019. godine

 

Granita Muhaxheri, dr.med.dent.

 

    branit će doktorski rad pod naslovom:

 

„Preoperative and postoperative values of neutrophil/platelet/monocyte to lymphocyte ratio with regard to the disease-free period and overall survival in patients with oral cancer“  („Preoperativne i postoperativne vrijednosti neutrofila, trombocita i monocita prema limfocitima u odnosu na razdbolje bez bolesti i preživljenje bolesnika s oralnim karcinomom“)

 

Obrana će se održati

 

20. svibnja 2019. godine u 14:00 sati

 u Predavaonici, Gundulićeva 3/I.

 

       U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

 

1. Prof.dr.sc. Ivan Alajbeg, predsjednik

2. Izv.prof.dr.sc. Vlaho Brailo, član

3. Prof.dr.sc. Davor Katanec, član

4. Izv.prof.dr.sc. Berislav Perić, član

5. Prof.dr.sc. Naranđa Aljinović-Ratković, član

6. Doc.dr.sc. Ana Andabak Rogulj, zamjena

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 13. 5. 2019. u 12:38
Popis obavijesti