O B A V I J E S T                                                   

O OBRANI

POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA

IZ DENTALNE MEDICINE

 

Obavještavamo da će se

dana 15. travnja 2019. godine u 13:00 sati,

u Predavaonici, Gundulićeva 5

održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne medicine.

 

MARTINA MATLEKOVIĆ, dr.med.dent.

branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom

 

 „Stomatološka skrb za onkološke pacijente“

                                                         

Povjerenstvo za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada u sastavu

  1. Prof.dr.sc. Nada Galić, predsjednica
  2. Prof.dr.sc. Sanja Šegović, član
  3. Doc.dr.sc. Goran Geber, član
  4. Doc.dr.sc. Danica Vidović Juras, zamjena.
Kristina Sahula
Objavljeno: 8. 4. 2019. u 14:29
Popis obavijesti