O B A V I J E S T                                                   

O OBRANI

POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA

IZ DENTALNE MEDICINE

 

Obavještavamo da će se

dana 15. ožujka 2019. godine u 12:00 sati,

u predavaonici, Gundulićeva 3/I

održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne medicine.

 

MARTA KROLO, dr.med.dent.

branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom

 

 „Uloga antibiotske profilakse u prevenciji ranog gubitka implantata“

                                                         

Povjerenstvo za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada u sastavu

  1. Izv.prof.dr.sc. Mato Sušić, predsjednik
  2. Izv.prof.dr.sc. Tihomir Kuna, član
  3. Doc.dr.sc. Dragana Gabrić, član
  4. Doc.dr.sc. Ana Badovinac, zamjena
Kristina Sahula
Objavljeno: 7. 3. 2019. u 13:35
Uređeno: 11. 3. 2019. u 14:54
Popis obavijesti