O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 12. srpnja 2018. godine

 

Marina Šimunović Aničić, dr.med.dent.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Utjecaj predtretmana infiltrirajućim smolama na čvrstoću svezivanja ortodontskih tuba na demineraliziranu humanu caklinu“

 

                Obrana će se održati

 

15. studenog 2018. godine u 12:00 sati

         u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Prof.dr.sc. Marina Lapter Varga, predsjednica
  2. Doc.d.sc. Kristina Peroš, član
  3. Izv.prof.dr.sc. Sandra Anić Milošević, član
  4. Prof.d.sc. Zrinka Tarle, član
  5. Izv.prof.dr.sc. Stjepan Špalj, član
  6. Prof.dr.sc. Ivana Miletić, zamjena 
Kristina Sahula
Objavljeno: 8. 11. 2018. u 14:59
Popis obavijesti