O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 27. rujna 2018. godine

 

mr.sc. Nives Protrka, dr.med.dent.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Koncentracija topivog receptora CD14 u slini pacijenata s demineralizacijom tvrdih zubnih tkiva“

 

                Obrana će se održati

 

15. studenog 2018. godine u 12:00 sati

         u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Prof.dr.sc. Katica Prskalo, predsjednica
  2. Prof.dr.sc. Goranka Prpić Mehičić, član
  3. Izv.prof.dr.sc. Bernard Janković, član
  4. Izv.prof.dr.sc. Vlaho Brailo, član
  5. Dr.sc. Irena Brčić Karačonji, član
  6. Doc.dr.sc. Jurica Matijević, zamjena

                                                                                                      Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 8. 11. 2018. u 14:58
Popis obavijesti