O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

       Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 27. rujna 2018. godine

 

mr.sc. Ines Sjerobabski Masnec, dr.med.

 

    branit će doktorski rad na pod naslovom:

 

„Indikatori kvalitete života bolesnika s dermatološkim bolestima koje se

manifestiraju na licu“

 

Obrana će se održati

 

12. studenog 2018. godine u 13:00 sati

 u Predavaonici, Gundulićeva 3 / I.

 

       U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

 

1. Prof.dr.sc. Branka Marinović, predsjednica

2. Izv.prof.dr.sc. Liborija Lugović Mihić, član

3. Izv.prof.dr.sc. Romana Čeović, član

4. Prof.dr.sc. Marinka Mravak Stipetić, član

5. Doc.dr.sc. Dalibor Karlović, član

6. Doc.dr.sc. Ana Matošić, zamjena

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 5. 11. 2018. u 08:50
Popis obavijesti