O B A V I J E S T                                                   

O OBRANI

POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA

IZ DENTALNE MEDICINE

 

Obavještavamo da će se

dana 11. listopada 2018. godine u 12:00 sati,

u Predavaonici, Gundulićeva 5

održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne medicine.

 

VANJA DELLADIO HADŽOVIĆ, dr.med.dent.

branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom

 

 „Utjecaj ortodontskih sila na parodont“

                                                         

Povjerenstvo za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada u sastavu

  1. Izv.prof.dr.sc. Darko Božić, predsjednik
  2. Prof.dr.sc. Senka Meštrović, član
  3. Prof.dr.sc. Darije Plančak, član
  4. Doc.dr.sc. Domagoj Vražić, zamjena.
Kristina Sahula
Objavljeno: 5. 10. 2018. u 09:26
Popis obavijesti