O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 26. travnja 2018. godine

 

mr.sc. Afrim Fetai, dr.med.dent.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Uloga psiholoških čimbenika, kognitivno-bihevioralne i fizikalne terapije u liječenju pacijenata s kroničnom mialgijom žvačnih mišića“

 

                Obrana će se održati

 

16. svibnja 2018. godine u 12:00 sati

         u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Izv.prof.dr.sc. Tomislav Badel, predsjednik
  2. Prof.dr.sc. Senka Meštrović, član
  3. Prof.dr.sc. Iva Alajbeg, član
  4. Doc.dr.sc. Dalibor Karlović, član
  5. Prof.dr.sc. Renata Gržić, član
  6. Izv.prof.dr.sc. Sandra Anić Milošević, zamjena                                                                                                      

 

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 8. 5. 2018. u 10:32
Uređeno: 8. 5. 2018. u 10:33
Popis obavijesti