O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 26. travnja 2018. godine

 

Emina Kabil, dr.med.dent.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Usporedba rotacijskih i recipročnih tehnika instrumentacije u mehaničkoj obradi zavijenih korijenskih kanala“

 

                Obrana će se održati

 

16. svibnja 2018. godine u 12:00 sati

         u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Prof.dr.sc. Ivica Anić, predsjednik
  2. Prof.dr.sc. Božidar Pavelić, član
  3. Prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, član
  4. Izv.prof.dr.sc. Suzana Jakovljević, član
  5. Doc.dr.sc. Jurica Matijević, član
  6. Doc.dr.sc. Eva Klarić Sever, zamjena

                                                                                                     

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 8. 5. 2018. u 10:30
Popis obavijesti