O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 22. veljače 2018. godine

 

INES KOVAČIĆ, dr.med.dent.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Rehabilitacija ekstremno resorbiranog mandibularnog grebena kratkim mini implantatima“

 

                Obrana će se održati

 

21. ožujka 2018. godine u 12:00 sati

         u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Izv.prof.dr.sc. Robert Ćelić, predsjednik
  2. Prof.dr.sc. Sonja Kraljević Šimunković, član
  3. Prof.dr.sc. Irina Filipović Zore, član
  4. Prof.dr.sc. Klaudio Pap, član
  5. Doc.dr.sc. Samir Čimić, član
  6. Izv.prof.dr.sc. Nikša Dulčić, zamjena

   Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 14. 3. 2018. u 11:37
Popis obavijesti