O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 22. veljače 2018. godine

 

SANJA KOMŠIĆ, dr.med.dent.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Dijagnostička efikasnost primjene CBCT-a u kliničkoj detekciji koštanih defekata kod pacijenata s generalizirianim kroničnim parodontitisom“

 

                Obrana će se održati

 

21. ožujka 2018. godine u 12:00 sati

         u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Prof.dr.sc. Davor Katanec, predsjednik
  2. Prof.dr.sc. Mladen Šlaj, član
  3. Doc.dr.sc. Dijana Zadravec, član
  4. Doc.dr.sc. Ivan Puhar, član
  5. Doc.dr.sc. Tomislav Lauc, član
  6. Doc.dr.sc. Domagoj Vražić, zamjena

   Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 14. 3. 2018. u 11:36
Popis obavijesti