O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 25. siječnja 2018. godine

 

IVA MAROLT BANEK, dr.med.dent.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Razvoj masne jetre i promjene u regulaciji produkcije glukoze iz jetre s obzirom na sastav i udio slobodnih masnih kiselina kod štakora na visokomasnoj prehrani“

 

                Obrana će se održati

 

14. veljače 2018. godine u 11:00 sati

         u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Prof.dr.sc. Hrvoje Banfić, predsjednik
  2. Prof.dr.sc. Gordana Jurić Lekić, član
  3. Prof.dr.sc. Floriana Bulić Jakuš, član
  4. Prof.dr.sc. Jasna Lovrić, član
  5. Doc.dr.sc. Tomislav Kelava, član
  6. Prof.dr.sc. Neven Ljubičić, zamjena

   Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 6. 2. 2018. u 08:28
Uređeno: 6. 2. 2018. u 08:30
Popis obavijesti