O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

       Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 23. studenog 2017. godine

 

MARKO VULETIĆ, dr.med.dent.

 

    branit će doktorski rad pod naslovom:

 

„Utjecaj orofacijalnih rascjepa na kvalitetu života operirane djece“.

 

Obrana će se održati

 

12. prosinca (utorak) 2017. godine u 13:00 sati

 u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

       U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

  1. Prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, predsjednik
  2. Prof.dr.sc. Draženka Blaži, član
  3. Doc.dr.sc. Davor Brajdić, član
  4. Doc.dr.sc. Dalibor Karlović, član
  5. Doc.dr.sc. Emil Dediol, član
  6. Izv.prof.dr.sc. Sandra Anić Milošević, zamjena

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 4. 12. 2017. u 09:30
Popis obavijesti