O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 29. lipnja 2017. godine

 

IVAN KATALINIĆ, dr.med.dent.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Fotodinamsko-antibakterijski učinak 445/970 nm diodnog lasera na E.faecalis, S. mutans i C. albicans u korijenskim kanalima zuba in vitro“.

 

                Obrana će se održati

 

15. studenog 2017. godine u 12:00 sati

         u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Prof.dr.sc. Silvana Jukić Krmek, predsjednica
  2. Doc.dr.sc. Ivona Bago, član
  3. Prof.dr.sc. Božidar Pavelić, član
  4. Izv.prof.dr.sc. Sanja Šegović, član
  5. Dr.sc. Hrvoje Skenderović, član
  6. Prof.dr.sc. Nada Galić, zamjena

                                                                                                      Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 9. 11. 2017. u 11:27
Popis obavijesti