O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 13. srpnja 2017. godine

 

Mr.sc. VOJKA ZGOMBIĆ POPOVIĆ, dr.med.dent.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Utjecaj fiksnog ortodontskog aparata na proteomski profil sline“

 

                Obrana će se održati

 

18. listopada 2017. godine u 12:00 sati

         u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, predsjednik
  2. Izv.prof.dr.sc. Sandra Anić Milošević, član
  3. Prof.dr.sc. Marina Lapter Varga, član
  4. Prof.dr.sc. Vladimir Trkulja, član
  5. Prof.dr.sc. Nada Vrkić, član
  6. Doc.dr.sc. Darko Božić, zamjena                                                                                                   

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 12. 10. 2017. u 10:27
Popis obavijesti