O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 27. travnja 2017. godine

 

BARBARA DELIJA OMAZIĆ, dr.med.dent.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Utjecaj kefalometrijskog parametra veličine te fotogrametrijskih i spektrofotometrijskih parametara boje gornjih prednjih zubi na estetiku lica“

 

                Obrana će se održati

18. listopada 2017. godine u 12:00 sati

         u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Izv.prof.dr.sc. Sandra Anić Milošević, predsjednica
  2. Prof.dr.sc. Dubravka Knezović Zlatarić, član
  3. Izv.prof.dr.sc. Stjepan Špalj, član
  4. Prof.dr.sc. Iva Alajbeg, član
  5. Prof.dr.sc. Marina Lapter Varga, član
  6. Doc.dr.sc. Maja Žagar, zamjena                                                                    Obrana je javna.
Kristina Sahula
Objavljeno: 12. 10. 2017. u 10:24
Popis obavijesti