Dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno s odredbom članka 2. stavak 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, (NN, broj: 129/05), određuje

 
N A S T U P N O   P R E D A V A N J E
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje d o c e n t a
 
I.
Nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima Stomatološkog fakulteta održat će pristupnica
Dr.sc. JELENA DUMANČIĆ
viši asistent Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 
II.
Nastupno predavanje ima pristupnica u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 
III.
Nastupno predavanje održat će se
 
dana 10. (četvrtak) lipnja 2010. godine od 11,00 do 11,45 sati
u prostoru Fakulteta, Gundulićeva 3
 
Tema nastupnog predavanja je
 
„ZUBNI LUKOVI – USNICA, OBRAZ, JEZIK“
 
IV.
Nastupno predavanje ocjenjuje stručno povjerenstvo Fakultetskog vijeća u sastavu:
1.    Prof.dr.sc. Vera Njemirovskij
2.    Prof.dr.sc. Jadranka Keros
3.    Prof.dr.sc. Domagoj Glavina 
Tomislav Čohar
Objavljeno: 4. 6. 2010. u 12:24
Popis obavijesti