Dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno s odredbom članka 2. Stavak 3 . Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, (NN, broj: 129/05), određuje 

N A S T U P N O   P R E D A V A N J E

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje

d o c e n t a 

I.

     Nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima Stomatološkog fakulteta održat će pristupnik  

Dr.sc. WALTER DUKIĆ

viši asistent na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

II.

     Nastupno predavanje ima pristupnik u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  

III.

     Nastupno predavanje održava se 

dana 14. (četvrtak) svibnja 2009. godine od 15,30 sati do 16,15 sati

u Predavaonici Stomatološkog fakulteta, Gundulićeva 5 

     Tema nastupnog predavanja je 

„Pečaćenje fisura i pečatni ispuni“ 

IV.

     Nastupno predavanje ocjenjuje stručno povjerenstvo Fakultetskog vijeća u sastavu:

  1. Prof.dr.sc. Domagoj Glavina
  2. Prof.dr.sc. Željko Verzak
  3. Prof.dr.sc. Lajos Szirovicza

V.

     Ova obavijest o nastupnom predavanju oglašava se na oglasnim pločama Stomatološkog fakulteta, Rektorata Sveučilišta u Zagrebu i na web stranicama Sveučilišta i Stomatološkog fakulteta.

 

D e k a n: 

Prof.dr.sc. Dragutin Komar
 

Tomislav Čohar
Objavljeno: 7. 5. 2009. u 10:28
Uređeno: 7. 5. 2009. u 10:29
Popis obavijesti