Dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno s odredbom članka 2. stavak 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, (NN, broj: 129/05), određuje

 
N A S T U P N O   P R E D A V A N J E
za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje  d o c e n t a
 
I.
     Nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima Stomatološkog fakulteta održat će pristupnik
 
Dr.sc. RENATA POLJAK GUBERINA,
naslovni viši asistent Medicinskog fakulteta u Splitu
 
II.
     Nastupno predavanje ima pristupnica u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta na studiju dentalne medicine Medicinskog fakulteta u Splitu.
 
III.
     Nastupno predavanje održat će se
 
dana 4. (srijeda) svibnja 2011. godine od 14:00 do 14:45 sati
u predavaonici Fakulteta, Gundulićeva 5
 
     Tema nastupnog predavanja je
 
„ODREĐIVANJE I REGISTRACIJA MEĐUČELJUSNIH ODNOSA U BEZUBIM USTIMA I PRIJENOS OBRAZNIM LUKOM“
 
IV.
     Nastupno predavanje ocjenjuje stručno povjerenstvo Fakultetskog vijeća u sastavu:
1.     Prof.dr.sc. Melita Valentić-Peruzović
2.     Prof.dr.sc. Jasenka Živko-Babić
3.     Doc.dr.sc. Ivan Kovačić
 
V.
     Ova obavijest o nastupnom predavanju oglašuje se na oglasnim pločama Stomatološkog fakulteta, Rektorata Sveučilišta u Zagrebu i na web stranicama Sveučilišta i Stomatološkog fakulteta.
 
                                                                                                            D e k a n:
                                                                                                Prof.dr.sc. Dragutin Komar
 
Tomislav Čohar
Objavljeno: 29. 4. 2011. u 12:42
Popis obavijesti