Dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno s odredbom članka 2. stavak 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, (NN, broj: 129/05), određuje

 
N A S T U P N O   P R E D A V A N J E
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje d o c e n t a
 
I.
Nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima Stomatološkog fakulteta održat će pristupnik
Dr.sc. ALEKSANDAR MILENOVIĆ
asistent Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 
II.
Nastupno predavanje ima pristupnik u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 
III.
Nastupno predavanje održat će se
 
dana 10. (četvrtak) lipnja 2010. godine od 14,45 do 15,30 sati
u predavaonici, Gundulićeva 5
 
Tema nastupnog predavanja je
 
„TRAUMA ČELJUSTI I LICA“
 
IV.
Nastupno predavanje ocjenjuje stručno povjerenstvo Fakultetskog vijeća u sastavu:
1.    Prof.dr.sc. Vedran Uglešić
2.    Prof.dr.sc. Darko Macan
3.    Prof.dr.sc. Mihajlo Virag
 
V.
Ova obavijest o nastupnom predavanju oglašuje se na oglasnim pločama Stomatološkog fakulteta, Rektorata Sveučilišta u Zagrebu i na web stranicama Sveučilišta i Stomatološkog fakulteta. 
Tomislav Čohar
Objavljeno: 8. 6. 2010. u 09:59
Uređeno: 8. 6. 2010. u 09:59
Popis obavijesti