Dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno s odredbom članka 2. stavak 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, (NN, broj: 129/05), određuje

 
N A S T U P N O   P R E D A V A N J E
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje d o c e n t a
 
I.
     Nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima Stomatološkog fakulteta
održat će pristupnik
 
Dr.sc. DAVOR SEIFERT
 
II.
     Nastupno predavanje ima pristupnik u svezi s prvim izborom u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta na studiju stomatologije Medicinskog fakulteta u Splitu.
 
III.
     Nastupno predavanje održat će se
 
dana 15. (ponedjeljak) veljače 2010. godine od 10:00 do 10:45 sati
u prostoru Fakulteta, Gundulićeva 3
 
     Tema nastupnog predavanja je
„DJELOMIČNE KRUNICE“
 
IV.
 
     Nastupno predavanje ocjenjuje stručno povjerenstvo Fakultetskog vijeća u sastavu:
1.    Prof.dr.sc. Vjekoslav Jerolimov
2.    Prof.dr.sc. Biserka Lazić
3.    Prof.dr.sc. Dolores Biočina Lukenda

Tomislav Čohar
Objavljeno: 9. 2. 2010. u 10:00
Popis obavijesti