Osnovne informacije

 

Katedra za mikrobiologiju
Klinika za infektivne bolesti "dr.Fran Mihaljević", HR-10000 Zagreb, Hrvatska
 

Pročelnik Katedre: doc.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

Tel: , Fax: 
Email:
URL: www.sfzg.unizg.hr/kmpa


Djelatnici i predmeti

docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Oktavija Đaković Rode 01 2826 651 e-mail  
doc. dr. sc. Arjana Tambić-Andrašević e-mail  

asistent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. med. Iva Butić e-mail  
dr. med. Irina Pristaš e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Klinička mikrobiologija
0,0,0
3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Microbiology with parasitology
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Mikrobiologija s parazitologijom
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini
0,0,0
3, 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Prevention and infection control in dental medicine
0,0,0
3, 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO

STOMATOLOŠKI FAKULTET

Katedra za mikrobiologiju

Voditelj kolegija: Izv.prof.dr.sc. Ana Budimir, dr.med.

Zagreb, 12.06.2017.

 

 

 

 

RASPORED STUDENATA ZA ISPITNI ROK 14.06.2017.

 

 

16.06.2017. (PETAK) u 9.00 sati

Ispitivač: Doc.dr.sc. Zrinka Bošnjak

Mjesto održavanja ispita: KBC Zagreb - Rebro, vježbaonica Katedre  (poliklinika, bijela zgrada, 3.kat)

 

  1. Bajza, Viktor
  2. Grljević, Lina
  3. Pažin, Fabio

 

 

 

 

 

 

Izv.prof.dr.sc. Ana Budimir

Ivan Kafadar
Objavljeno: 12. 6. 2017. u 12:54
Popis obavijesti