Osnovne informacije

 

Katedra za mikrobiologiju
Klinika za infektivne bolesti "dr.Fran Mihaljević", HR-10000 Zagreb, Hrvatska
 

Pročelnik Katedre: doc.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

Tel: , Fax: 
Email:
URL: www.sfzg.unizg.hr/kmpa


Djelatnici i predmeti

docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Oktavija Đaković Rode 01 2826 651 e-mail  
doc. dr. sc. Arjana Tambić-Andrašević e-mail  

asistent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. med. Iva Butić e-mail  
dr. med. Irina Pristaš e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Klinička mikrobiologija
0,0,0
3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Microbiology with parasitology
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Mikrobiologija s parazitologijom
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini
0,0,0
3, 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Prevention and infection control in dental medicine
0,0,0
3, 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO

 

STOMATOLOŠKI FAKULTET

Katedra za mikrobiologiju

Voditelj kolegija: Izv.prof.dr.sc. Ana Budimir,dr.med.

 

Zagreb, 04.10.2016.

 

 

 

OBAVIJEST STUDENTIMA O POČETKU NASTAVE IZ KOLEGIJA

„MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA“

 

 

 

 

Nastava započinje

 

dne 10.10.2016. (ponedjeljak) u 14.30 sati 

 

(predavanje za sve studente) u KBC Zagreb – Rebro, dvorana BOTTERI, edukacijski centar

 

VJEŽBE započinju od 12.10.2016. prema rasporedu po grupama koji će biti naknadno objavljen.

 

 

 

 

 

 

Izv.prof.dr.sc. Ana Budimir, dr.med.

 

 

Dario Đurasović
Objavljeno: 5. 10. 2016. u 09:04
Uređeno: 5. 10. 2016. u 09:05
Popis obavijesti