Uvjeti upisa

Uvjeti upisa u I. godinu studija

Lista poretka prijavljenih kandidata za upis na studijski program sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 220 bodova

b. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:

 • hrvatski jezik (razina A) - do 100 bodova
 • matematika (razina A) - do 40 bodova
 • engleski jezik (razina A) - do 90 bodova
 • biologija*  -  do 150  bodova
 • fizika* -  do 150 bodova
 • kemija*  -  do 150 bodova

*uvjet za upis na studij su položeni svi navedeni predmeti

c. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća nema bodova

Pristupnici iz EU država  kojima su priznati bodovi iz materinjeg jezika na nacionalnom vanjsko vrednovanom završnom ispitu umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi u RH, za upis na studijski program sastavnice Sveučilišta u Zagrebu trebaju položiti B2 razinu Hrvatskog jezika na ispitu pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Kandidat koji nije odslušao dvije godine nastave iz predmeta Latinski jezik mora taj jezik položiti do upisa u drugu godinu studija.

Detaljne informacije o upisima na studij možete saznati ovdje.

Upisi u više godine studija

 • Za upis u višu godinu studija potrebno je skupiti 55 ECTS bodova.
 • Za upis u treću studijsku godinu potrebno je položiti sve ispite sa prve studijske godine. 
 • Za upis u četvrtu studijsku godinu potrebno je položiti sve ispite sa druge studijske godine. 
 • Za upis u petu studijsku godinu potrebno je položiti sve ispite sa treće studijske godine. 
 • Za upis u šestu studijsku godinu potrebno je položiti sve ispite sa četvrte studijske godine.

Preduvjeti za upis predmeta

Odluka o redosljedu polaganja ispita programskih poveznica integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina

Odluka o redoslijedu polaganja ispita programskih poveznica integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina u akademskoj godini 2016./17.

Odluka o redoslijedu polaganja ispita programskih poveznica integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina od ak.godine 2019./20.

Priznavanje ispita položenih na drugim fakultetima

Zamolbe za priznavanje ispita položenih na drugim fakultetima podnose se u Službi za studije i trajno obrazovanja prije upisa u tekuću akademsku godinu.
Zamolba treba sadržavati:

 • zamolbu za priznavanje ispita
 • prijepis ocijena
 • studijski program/izvedbeni plan za predmet za koji se traži priznavanje