Repozitorij

Informatička podrška

Služba za informatizaciju i multimedijalne djelatnosti (Gundulićeva 5):
Dario Đurasović
email: dario@sfzg.hr
 

ISVU koordinator (Petrinjska 34):
Ivan Kafadar
email: ikafadar@sfzg.hr