Repozitorij

E-učenje

Ovdje se nalazi link za e-učenje predmeta Stomatološkog fakulteta u Zagrebu: MERLIN

Na prijedlog povjerenstva za e-učenje Dekanski kolegij donio je odluku o prelasku svih kolegija na novu platformu za e-učenje – sustav Merlin Sveučilišnog računskog centra (SRCE).